Made in Rosengård

Om projektet

Made in Rosengård är en inkubator för ungdomar mellan 14 och 25 år. Syftet med projektet är engagera unga Malmöbor kring inkomstgenererande aktiviteter, entreprenörskap och socialt företagande. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och pågår mellan juli 2018 och juni 2021.

Målsättningen är att samla målgruppen kring positiva och kreativa projekt, etablera mötesplatser, underlätta integration och stärka bilden av Rosengård. Deltagarna får regelbundet utbildningar, kurser och coachning i entreprenörskap och socialt företagande i nära samarbete med befintliga aktörer inom Malmös näringsliv. De ska tillsammans utveckla, marknadsföra, sälja egna produkter och tjänster genom egna företag eller genom ett socialt företag som vi startar i projektet. På det sättet får de praktiska kunskaper om entreprenörskap och stärker sina framtida möjligheter till arbete och egen försörjning.

Efter projektet ska det sociala företaget drivas vidare av målgruppen och projektägaren. Det ska finansieras genom intäkter för produkter och tjänster och bidrag från offentlig sektor. På sikt ska modellen dessutom spridas till andra delar av landet. Projektet drivs av Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen som har sin bas i Rosengård.


Sponsorer/Partners

 

Sponsor

Allmänna Arvsfonden.

 

Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer - så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med Funktionsnedsättning.

Hemsida: Allmänna arvsfonden

 
 

 
 
 

Partner

Näringslivskontoret

 

Näringslivskontoret stödjer innovativa och entreprenöriella miljöer samt ökar samverkan. De arbetar även med företagsetablering och att främja mötesplatser och dialog inom Malmös näringsliv.

Hemsida: Näringslivskontoret

 
 

 
 
 

Partner

Coompanion.

 

Coompanion peppar och stödjer när människor förverkligar idéer tillsammans i schysta och demokratiskt ägda företag – kooperativ. Resultatet blir medlemsvärde, sociala innovationer, miljönytta, ökad social tillit och företag som håller i hundra år.

Hemsida: Coompanion